persian_empire-history

نام و اسامی پادشاهان ایران | سلسله های ایرانی از ابتدا تا کنون بر حسب زمان

ایران تاریخ بسیار قدیمی دارد و امپراطوران و پادشاهان زیادی بر آن حکومت کرده اند. در این مطلب قصد داریم تمامی پادشاهان ایرانی را بر حسب زمان حکومت شان و نقشه جغرافیایی... Read more »
تمام-حكومت-هاي-ايران-قبل-از-هخامنشيان-تا-جمهوري-اسلامي.jpg

تمام حكومت هاي ايران | قبل از هخامنشيان تا جمهوري اسلامي

ايران يكي از كشورهاي قديمي است كه تاريخ چند هزار ساله دارد. حكومت هاي بسيار زيادي بر آن حكومت كرده اند كه برخي از اين دوره ها كوتاه و برخي چند صد... Read more »