badab soort

باداب سورت در شمال ایران

باداب سورت یک چشمه پلکانی منحصر بفرد در مازندران است. این چشمه در روستای اُرُست نزدیک شهر ساری قرار دارد. روستای تاریخی، متمدن و زیبای اروست با وسعت زیادش از چندین محله... Read more »